Franssenstraat 66, 5434SJ Vianen (NB)

Biodiversiteitsonderzoek - Leiden

Onderzoek naar biodiversiteit rondom stedelijke bomen

Cobra Groeninzicht, Universiteit Leiden en Naturalis Biodiversity Center doen onderzoek naar de biodiversiteitsbijdrage van verschillende boomsoorten in de stedelijke omgeving. Dit is het tweede onderzoeksjaar. In het eerste jaar hebben we een model ontwikkeld waarmee we de nieuwe inzichten kunnen vertalen naar alle boomsoorten. Timo Ouwerkerk en Kamiel Volders (masterstudenten biologie aan de Universiteit Leiden) voeren dit vervolgonderzoek uit onder begeleiding van Fons van Kuik (adviseur ecosysteemdiensten, Cobra) en Marco Roos (onderzoeker stedelijke biodiversiteit, Naturalis). Samen gaan wij op zoek naar de bijdrage die bomen leveren aan de stadnatuur, nu en in de toekomst. Waarom? Omdat er tot dusver simpelweg erg weinig over bekend is. Het is daarom moeilijk om te sturen op het verhogen van de biodiversiteit in de stedelijke omgeving. Welke boomsoort kies je en in welk verband van soorten?

Biodiversiteit versterken

Is de biodiversiteitsbijdrage van verschillende boomsoorten duidelijk? En is deze bijdrage afhankelijk van de omgeving waarin deze bomen zich bevinden? Met behulp van ruimtelijke analyse en veldonderzoek hopen wij deze vragen te kunnen beantwoorden. Met deze inzichten verbeteren we onze adviezen voor het planten van de juiste boomsoorten op de juiste plekken. Met als doel om een groene dooradering van de stad te krijgen om biodiversiteitsnetwerken aaneen te sluiten en te versterken.

Insectenvallen

De focus van het onderzoek ligt op het tellen van het aantal insectensoorten dat op en rondom de boom leeft. In vijf herhalingen verzamelen we insecten met twee verschillende insectenvallen. Hoog op de bast plaatsen wij gele plakstrips. In de bodem rondom de boom plaatsen wij koffiebekertjes gevuld met zout water.

De vallen plaatsen wij elke maand, van mei tot en met september, op en bij verschillende bomen verspreid over Leiden. Elke val wordt na 48 uur weer opgehaald. We tellen de verzamelde insecten per boomsoort en brengen ze op naam. Met dit onderzoek beantwoorden we onder andere de volgende vragen:

  • Welke bomen in Leiden zorgen voor de grootste diversiteit aan insecten?
  • Welke factoren, zoals verstening rondom de boom en de nabijheid van andere bomen, zorgen voor de grootste biodiversiteit?
  • Welke bomen ondersteunen de meeste insecten met belangrijke ecologische functies, zoals bestuivende insecten en roofinsecten die op plaaginsecten jagen?

De positieve invloed van bomen op de biodiversiteit

Steden zoals Leiden vormen een uitdagende omgeving voor bomen én insecten. Denk aan hoge temperaturen, droogte en weinig groen in de omgeving. Bomen zijn belangrijk voor een gezonde leefomgeving. We weten dat de positieve effecten van bomen toenemen als ze beter in het lokale ecosysteem passen. En daarmee leveren ze ook een grotere bijdrage aan de plaatselijke biodiversiteit. In dit onderzoek maken we inzichtelijk welke boomsoorten extra waarden toevoegen aan het lokale ecosysteem. En onder welke omstandigheden zij dit het beste doen.

De voordelen van een leefomgeving met een hoge biodiversiteit zijn groot, voor de natuur en dus ook voor de mens. De uitdaging is hoe we de biodiversiteit het beste kunnen ondersteunen. Met dit onderzoek maken we een grondige analyse van enkele boomsoorten in de stad. De modelmatige aanpak zorgt ervoor dat de inzichten toepasbaar zijn voor alle boomsoorten in Nederlandse steden. Het einddoel is het geven van een biodiversiteitswaarde van een boomsoort gerelateerd aan een specifieke plek in de stad. Dit onderzoek zal de kwaliteit verbeteren van onze adviezen voor het vergroten van de biodiversiteit in de stad.

Contact

Wilt u meer informatie over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met: biodiversiteitsonderzoek@cobra-groeninzicht.nl

Pilot starten?

Barst jij ook van innovatieve ideeën!? En zoek je partners om die te realiseren? Of wil je met andere professionals sparren over je idee? Dan ben je op de Pilot Starter van de Cobra Groeninzicht op het juiste adres. Het doel van de Pilot Starter is het initiëren van innovaties voor een groenere leefomgeving en een gezonder klimaat.

Wij werken nu al samen met gemeente, overheden, universiteiten, bedrijven en non-profitorganisaties, die zich bezig houden klimaat, duurzaamheid en biodiversiteit.

Je vindt hier professionals van allerlei pluimage. Van boomingenieurs tot data-specialisten, van remote-sensing experts tot ecologen, van experts op het gebied van kunstmatige intelligentie tot mycologen. Zo’n groot netwerk aan mogelijke partner(s) voor jouw pilot vind je alleen hier.

Een Pilot starten? Klik dan op onderstaande knop.

Leuk dat je een Pilot wilt starten!

Vul hieronder je gegevens in, en we nemen snel contact met je op.